Onderhoud grafsteen
in Bree, Maaseik en Pelt

Doe een beroep op mijn diensten

Contacteer me

De juiste aandacht voor de laatste rustplaats van uw overleden dierbare

Een graf is een herdenkingsplaats en hoort er dan ook altijd netjes bij te liggen. Toch is dat niet altijd mogelijk. Familieruzies, ouderdom, verblijf in het buitenland of gezondheidsredenen zijn slechts enkele voorbeelden. Ik vind dat dergelijke obstakels de herdenkingsplaats niet in verval mogen brengen. Daarom bied ik een complete grafonderhoudsdienst aan in Noord-Limburg (Bree, Maaseik en Pelt). 
- Periodiek onderhoud grafsteen (incl. grondige reiniging)
- Het water geven aan planten
- Het wieden van onkruid
- Verse bloemen plaatsen
- Nazicht op gebreken van het graf (bv. barsten of verzakkingen)

Meer weten?

Grafonderhoud door Ziel in Bree

Ik zorg ervoor dat de grafsteen altijd schoon en netjes wordt gehouden. Tijdens het grafonderhoud verwijder ik vuil zoals bladeren, meeldauw en mos en voorkom dat ze op lange termijn schade kunnen berokkenen aan de grafsteen. Ik gebruik hierbij aangepaste producten die afgestemd zijn op het type steen, waarbij ook marmer en graniet geen probleem zijn. Daarnaast ben ik uw eerste aanspreekpunt en geef ik gebreken meteen door. Ook na stormweer neem ik een kijkje om eventuele schade in kaart te brengen. Uiteraard regel ik voor u ook graag de gedeeltelijke of volledige restauratie. Daarnaast breng ik u op de hoogte van aanplakkingen bij het graf, waardoor de vernieuwing van de grafconcessie tijdig wordt aangevraagd. Ik doe dit in Noord-Limburg en meer bepaald in de omgeving van Bree, Maaseik en Pelt.

Dankzij mijn grafonderhoudsdienst krijgt de nabestaande de rustplaats die hij of zij verdient, terwijl u altijd een nette herdenkingsplaats aantreft. Contacteer mij om de mogelijkheden te bespreken.

Contacteer me